Privacy Statement

WirWar Kralen, gevestigd aan J.G. van der Stoopweg, 2396 BH in Koudekerk aan den Rijn, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens, zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

WirWar Kralen verwerkt persoonsgegevens. Indien u gebruik maakt van onze webwinkel of deelneemt aan onze workshops verstrekt u ons een aantal persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor een correcte bedrijfsadministratie. Daartoe verwerken wij de volgende persoonsgegevens:
•    Voor- en achternaam
•    Adresgegevens
•    Telefoonnummer
•    E-mailadres
•    IBAN
•    Voor zakelijke contacten: KvK registratie en/of btw-nummer

Waarom vragen wij persoonsgegevens?

WirWar Kralen verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
•    Afhandelen van facturen en betalingen
•    Leveren van producten en diensten
•    Verzenden van nieuwsbrieven en aanbiedingen
•    Wanneer hiertoe een wettelijke plicht bestaat

Bewaartermijn

WirWar Kralen zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is om de dienstverlening te waarborgen. De bewaartermijn is langer dan tien jaar, gerekend vanaf de datum van de gerelateerde dienstverlening, tenzij een wettelijke verplichting een andere bewaartermijn voorschrijft. Deze bewaartemijn hanteren wij uit service oogpunt omdat we regelmatig vragen krijgen over voorgaande bestellingen.

Delen van gegevens

WirWar Kralen verstrekt verzamelde gegevens uitsluitend aan derden wanneer dit noodzakelijk wordt geacht voor de onbelemmerde uitvoering van de dienstverlening of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Uw gegevens worden gedeeld met de volgende organisaties:

•    Woocommerce, voor afhandelen van bestellingen en facturen
•    Mollie, voor afhandelen van betalingen
•    PayPal, voor afhandelen van betalingen
•    ABN Amro, voor afhandelen van betalingen
•    Google Analytics, voor verzamelen statistische gegevens
•    Facebook, voor het delen van informatie van onze webwinkel door u als klant
•    De Belastingdienst, vanwege een wettelijke plicht.

Cookies en websitegebruik

De webdiensten van WirWar Kralen gebruiken uitsluitend technische en functionele cookies. Daarnaast worden anonieme statistieken bijgehouden over het gebruik van de webdiensten. Een “cookie” is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die we gebruiken zijn noodzakelijk voor een correcte en onbelemmerde werking van de website. U kunt zich afmelden voor deze cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Dit kan echter gevolgen hebben voor de wijze waarop onze website op uw scherm verschijnt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@wirwarkralen.nl. Verzoeken zullen binnen 4 weken behandeld worden.

Beveiliging

WirWar Kralen neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Wanneer het vermoeden bestaat dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik van door ons vastgelegde gegevens, kunt u contact opnemen via info@wirwarkralen.nl

Klachten

Indien u klachten heeft over ons privacybeleid kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens.